exYU

Upitnik za štene

Upišite lokaciju
Molim vas nabrojte dob svih ukućana sa kojima će štene živeti zajedno
Odgovorite i razjasnite
Ako je odgovor da, koliko dugo?
Ako je odgovor da, koje i koliko?
slažem se, ne slažem se, drugo...
samo za odgajivače